ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ New

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดกรมการขนส่งทางราง พ.ศ.2565

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
(เปิดรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)